En signatur av metall & trä
Vi gillar det enkla. Det är så stark att se 2 material kombinerad, utan massor tillsatsar. Stål. Ek.